نهاد
کتاب

هدف نهاد کتاب

هدف ما این است که زنان افغان را با دسترسی به فرصت‌های آموزشی که اغلب در جوامع محلی آنها محدود است، توانمند کنیم. هدف ما از طریق پلتفرم آنلاین ما این است که شکاف آموزشی را پر کنیم و این زنان را قادر به یادگیری زبان های جدید، توسعه مهارت‌های هنری و تکنالوژی و افزایش دانش فنی کنیم. ما بر این باوریم که با سرمایه گذاری در آموزش آنها، می توانیم به آینده روشن تر و مرفه تر برای افغانستان کمک کنیم.

The page is under construction

خبر

LATEST BLOG

View All Articles

!اطلاعیه!

اگر می خواهید در کلاس های آنلاین ما بپیوندید لطفا ثبت نام کنید
به زودی کلاس های آنلاین جدیدی را برای بانوان افتتاح خواهیم کرد

صنوف جدید ما

برای کلاس قرآن کریم

برای صنوف آنلاین ما ثبت نام کنید.

ثبت نام

Copyright © 2024 The Book Organisation